ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Poslední aktualizace: 15. srpna 2019

Herbalife respektuje soukromí každé osoby, která navštíví jeho webové stránky a využívá jeho služby. Tyto zásady ochrany osobních údajů informují formou otázek a odpovědí, jak Herbalife vaše osobní údaje využívá a jaká práva v této souvislosti máte. Pokud budete mít těmto zásadám další dotazy, můžete nám napsat na adresu privacy@herbalife.com.

Pozor, zásady platí pouze pro webové stránky Herbalifu (dále „webové stránky“), které obsahují odkaz na tyto zásady.
Správce vašich osobních údajů u Herbalifu můžete zjistit z tabulky na konci těchto zásad (podle země vašeho bydliště). Účel a prostředky zpracování osobních informací určuje správce vašich osobních údajů.

Správce vašich osobních údajů u Herbalifu můžete zjistit z tabulky na konci těchto zásad (podle země vašeho bydliště). Účel a prostředky zpracování osobních informací určuje správce vašich osobních údajů.

Časté otázky (FAQ)

Jaký přínos má sběr mých údajů Herbalifem?

Herbalife prostřednictvím svých internetových stránek shromažďuje vaše osobní údaje z různých důvodů:

YNěkteré způsoby použití vašich osobních údajů máte podle platných právních předpisů právo odmítnout, v tom případě však možná nebudete moci čerpat všechny výhody z našich výrobků a služeb.

Svůj souhlas můžete kdykoli zrušit správou na dále uvedenou adresu; můžete také zrušit zasílání reklamních materiálů emailem nebo SMS, případně změnit nastavení ochrany osobních údajů v prohlížeči podle dále uvedeného popisu. Pokud svůj souhlas zrušíte, možná nebudete moci čerpat všechny výhody z našich výrobků a služeb.

 

Jaké informace mohou naše stránky sbírat?

Chceme vám umožnit co nejrozsáhlejší kontrolu nad vašimi osobními údaji. Obecně můžete navštívit naše stránky, aniž byste nám sdělili svou identitu nebo o sobě cokoli prozradili. Budeme nicméně shromažďovat technické informace, například IP adresu a údaje o vašem prohlížeči, abychom mohli zajistit připojení a zobrazení našich stránek. Můžeme například shromažďovat údaje o navštívených stránkách nebo volbách, které jste na nich učinili. Tento postup je zcela standardní na jakýchkoli stránkách na internetu. Shromážděné informace nevedou k identifikaci vaší osoby, mohou však být užitečné pro naše marketingové účely a vést ke zlepšení poskytovaných služeb.

V některých situacích ovšem budeme potřebovat přímo vaše osobní údaje, například jméno a adresu – například když budete vyplňovat formulář s žádostí o informace o našich produktech nebo členství, nebo navazovat kontakty s našimi členy k zapojení do nějaké výzvy nebo slosování. Při těchto příležitostech možná poskytneme další informace o využití vašich osobních informací a případně vám dáme na vybranou. Ukládáme také údaje o tom, o jaké formy komunikace máte zájem, například o obchodní emaily.

U registrovaných členů shromažďujeme informace o zakoupených produktech a informace, které dobrovolně odešlou na naše stránky, například o potenciálních zákaznících a marketingových aktivitách.

WDalší informace o vás pak můžeme získávat z veřejných a komerčně dostupných zdrojů a od jiných subjektů. Pokud na našich stránkách využijete služby jiných subjektů, například Facebooku, Googlu nebo Twitteru, k přihlášení na stránky nebo k informování jiných uživatelů, můžeme získávat údaje i od těchto subjektů.

Některé z informací nebo funkcí našich stránek jsou zajišťovány jinými subjekty, například pomocí zásuvných modulů pro Facebook a Twitter. Tyto subjekty pak získají určité informace potom, jak naše stránky využíváte, například prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií. Chcete-li zjistit, jak tyto subjekty vaše údaje využívají, podívejte se na jejich stránky.

Jak bude Herbalife tyto informace shromažďovat a uchovávat?

Herbalife vaše osobní údaje uchovává v centrálním úložišti, a to včetně dalších informací, které o vás případně máme. Tak můžeme zamezit duplicitám, lépe spravovat naše informační zdroje a nabídnout vám lepší služby. Získané informace používáme k výše uvedeným účelům a v souladu s vašimi preferencemi.

Jak dlouho bude Herbalife tyto informace uchovávat?

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu potřebou ke splnění účelů, pro něž byly shromážděny, minimálně však po dobu požadovanou zákonem. Doba archivace závisí na účelu použití těchto údajů.

Získané informace uchováváme v bezpečném prostředí, chráněné řadou mechanických a technických bezpečnostních opatření. Tyto informace nejsou přístupné široké veřejnosti, s výjimkou údajů, které dobrovolně poskytnete na veřejných fórech na našich stránkách či platformách jiných subjektů

Komu Herbalife moje osobní údaje poskytuje?

Příslušné osobní údaje budou poskytnuty těmto subjektům:

Kde budou vaše osobní údaje uloženy?

Herbalife působí v mnoha zemích světa. Abychom vám mohli nabízet konzistentně kvalitní služby bez ohledu na místo vašeho působení, některé funkce webových stránek řídíme z jednoho centrálního místa. To je v současné době v USA. Kromě toho mohou členové z vyšších úrovní vaší linie sídlit v USA nebo jiných zemí. Zákony na ochranu osobních údajů v Evropě, USA a dalších zemích se liší. Evropské zákony vyžadují, aby Herbalife vaše osobní údaje chránil při jejich odeslání mimo EU. Uvedená ochrana je zajištěna takto:

Jakým způsobem Herbalife dbá na ochranu osobních údajů dětí?

Ochrana osobních údajů dětí je důležitá. V některých případech budeme shromažďovat osobní údaje i od nezletilých osob; V takovém případě si však vždy vyžádáme souhlas rodiče nebo zákonného zástupce nezletilého podle rozhodného práva.

Jaká mám práva ohledně osobních údajů?

V souladu s místní legislativou můžete mít ke svým osobním údajům různá práva, například na zpřístupnění, opravu, omezení využití vašich osobních údajů (např. zpracování pro účely přímého marketingu), právo vznesení námitky proti jejich zpracování a právo na jejich předání jinému správci či vymazání. Některé z našich stránek vám umožňují osobní údaje zkontrolovat a aktualizovat nebo využívání dané služby zrušit. Pokud tato funkce není k dispozici či chcete-li využít některá ze svých práv na tyto údaje, kontaktujte místní oddělení členských služeb na adrese privacy@herbalife.com.

Pozor, tato práva jsou omezena zákonem.

Pokud nemáte zájem o reklamní sdělení zasílaná emailem nebo SMS, dostanete zprávu, jak tato sdělení odhlásit.

S dalšími dotazy ohledně těchto zásob a naší praxe či ze stížností na naše využití vaší osobních údajů nás kontaktujte na adrese:

Data Protection Officer – EMEA

Herbalife Finance and Operations Service Centre
ul. Puszkarska 7H 30-644. Krakov, Polsko
privacy@herbalife.com

Pro uživatele a členy v Evropské unii: pokud máte nějaké výhrady vůči sběru a využití svých osobních údajů Herbalifem a my je nejsme schopni vyřešit k vaší spokojenosti, máte právo si stěžovat u kompetentního orgánu dozoru v ČR.

A co zabezpečení internetu a těchto stránek?

Internet není bezpečný systém – vždy buďte opatrní, pokud o sobě něco na něm zveřejníte. Osobní údaje shromážděné webovými stránkami Herbalifu jsou uchovávány na zabezpečeném místě, které není přístupné veřejnosti. Je-li to nezbytné, osobní údaje jsou před provedením příslušné transakce zašifrovány pomocí vhodné a zabezpečené technologie.

Může Herbalife zásady těchto stránek změnit?

Zákony na ochranu osobních údajů, pravidla a předpisy se průběžně mění, Herbalife si proto vyhrazuje tyto zásady příležitostně upravovat. Doporučujeme naše stránky pravidelně navštěvovat, abyste měli o těchto změnách přehled.

Jak mám zjistit, kdo je za Herbalife správcem mých údajů?

Správce vašich osobních údajů u Herbalifu si můžete (podle země bydliště) zjistit v následující tabulce.

Arménie 105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 („Herbalife Russia“)
Rakousko HERBALIFE INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, Gräfenhäuser Straße 85., D-64293 Darmstadt, Německo
Ázerbájdžán 105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 („Herbalife Russia“)
Bělorusko Herbalife Bela LLC, Bldg.29-91А, Prityckogo str., Minsk, 220092, Bělorusko
Belgie HERBALIFE INTERNATIONAL BELGIUM S.A./N.V., Drukpersstraat 4. B-1000 Brusel-Belgie
Bosna Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39-10000 Záhřeb, Chorvatsko („Herbalife Chorvatsko“)
Bulharsko Herbalife Polska Sp. z o.o. Janki ul. Falencka 1B, 05-090 Raszyn („Herbalife Polska“)
Chorvatsko Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39-10000 Záhřeb, Chorvatsko („Herbalife Chorvatsko“)
Kypr HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. 110 Pentelis Street, Marousi, 15126 Athens, Řecko („Herbalife Greece“)
Česká republika HERBALIFE CZECH REPUBLIC s.r.o., IČO: 028 55 089, Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika („Herbalife Czech“)
Dánsko Herbalife Denmark ApS, Hovedvagtsgade 6

1103 København K

Estonsko LLC „Herbalife International RS“ | Russia, 129110, Moscow, Prospect Mira, 33/1. („Herbalife“)
Finsko Herbalife International Finland OY (PL 211, 00131 Helsinki, Finsko

Herbalife Norway Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Francie HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX
Francouzská Polynésie HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX
Gruzie 105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7
Německo Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Straße 85, 64293 Darmstadt, Německo
Ghana Herbalife Ghana Ltd., SK DTD127b, Tema, Motorway, Industrial Area Spintex Road, Accra, Ghana
Řecko HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A., Pentelis 110, 151 26 Marousi, Athens, Řecko
Maďarsko Herbalife Hungary Ltd., 1097 Budapest, Gubacsi út 6., Building „B“
Island Herbalife (U.K.), Limited., The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB
Irsko Herbalife (U.K.) Limited, The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB81HB, Velká Británie
Izrael HERBALIEF INT’L OF ISRAEL (1990) LTD., 46 Derech Hamakabim St, Industrial Zone, Rishon, Letzion 75359, Israel
Itálie Herbalife Italia S.p.A., Viale Citta’ d’Europa 819, 00144 Roma, Italia
Kazachstán LLC Herbalife Kazakhstan, 241 Mukanov Ave., 050008 Almaty city, Republic of Kazakhstan
Kyrgyzstán LLC Herbalife Kazakhstan, 050008, Kazakhstan, Almaty, Mukanova st. 241. („Herbalife“)
Lotyšsko 105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 („Herbalife Russia“)
Libanon HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. 110 Pentelis Street, Marousi, 15126 Athens, Řecko («Herbalife Greece“)
Litva 105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 („Herbalife Russia“)
Makedonie Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39-10000 Záhřeb, Chorvatsko („Herbalife Chorvatsko“)
Malta Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, Nizozemsko
Moldavsko I.C.S Herbalife MA SRL, С/f: 1012600022785, Str. Ismail, 81/1, Business Centre „Panorama“, et. 2, MD 2001 Chişinău, Moldavsko
Mongolsko 105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 („Herbalife Russia“)
Nizozemsko Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, Nizozemsko
Norsko Herbalife Norway Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker
Polsko HERBALIFE POLSKA Sp. z o.o., Janki, ul. Falencka 1B, 05-090, Raszyn, Polska
Portugalsko HERBALIFE INTERNATIONAL S.A., Av. Infante D. Henrique, 347 Lisboa, 1800-218, Portugalsko
Rumunsko Herbalife RO SRL, Str.Arhitect Louis Blanc nr. 1, etajul 7, Sector 1, cod postal 011751, Bucuresti, Rumunsko
Rusko 105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 („Herbalife Russia“)
Srbsko Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39-10000 Záhřeb, Chorvatsko („Herbalife Chorvatsko“)
Slovenská republika Herbalife Slovakia s.r.o., IČ: 47 742 445, Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, Slovenská republika („Herbalife Slovensko“)
Slovinsko Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39-10000 Záhřeb, Chorvatsko („Herbalife Chorvatsko“)
Jihoafrická republika (a také Botswana, Leshotho, Namibie a Svazijsko) Herbalife International South Africa, Ltd., Ground Floor, Building 32, Woodlands Office Park, Woodlands Drive, Woodmead, Gauteng, 2191, South Africa
Španělsko Herbalife International de España S.A.

C/ Arequipa, 1, 28043 Madrid, Španělsko

Švédsko Herbalife Sweden AB, Box 556,101 31 Stockholm, Švédsko

Herbalife Norway Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker, Norsko

Švýcarsko Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Strasse 85, 64293 Darmstadt, Německo
Turecko HERBALIFE INTERNATIONAL ÜRÜNLERİ TİCARET LTD. ŞTİ., Büyükhanlı Plaza, Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok., N3 Ataşehir, 34752, İstanbul/Türkiye
Ukrajina  Herbalife Ukraine LLC, 01103, Kyiv, 26 Kikvidze str, Ukrajina
Velká Británie HERBALIFE (U.K.) LIMITED. The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB. Velká Británie
Zambie Herbalife Zambia Ltd., Shop no. 5, Farmers House, Central Park, Cairo Road, Lusaka, Zambia

 

Společnost Herbalife Europe Ltd. je dále správcem určitých osobních údajů pro zakázky s omezeným počtem poskytovatelů služeb třetích stran a společnost Herbalife Europe Ltd. jmenovala společnost Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. jako jeho zástupce v Evropské unii. Můžete kontaktovat společnost Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. písemně na adresu 16, Avenue de la Gare L-1610 Luxembourg nebo privacy@herbalife.com.